Blogginlägg

Digitala informationstavlor för nyanlända

Som IKT-pedagog på Skoldatateket försöker man tillgodose TILLGÄNGLIGHET i alla möjliga situationer. När man stöter på en ny applikation så tänker man, hur kan den här appen komma till nytta?

I detta exempel ska vi para ihop 2 appar, nämligen Inprint som är ett bildstödsprogram med ofantligt många bilder och appen Aurasma som låter dig snabbt tagga bilder och låter dessa få liv i en länkad fil, t.ex en film.

Aurasma används i många olika sammanhang, t.ex. på museer där man riktar appen mot konstverket och en film startar och man kan få mer information.

Elever med läs- och skrivsvårigheter kan få samma förutsättningar i skolan som alla andra med hjälp av digitala verktyg.

De senaste årens fantastiska utveckling av digitala verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter skulle i många fall kunna kompensera funktionsnedsättningen. Det är bara så svårt att få till det. Talsyntes och rättstavningsprogram blir alltmer avancerade och vanliga. Skriven text blir uppläst, och talade ord kan omvandlas till text. Rättstavningsprogram känner av om ett ord är rätt i sammanhanget. Digitala läromedel erbjuder uppläst text. Text i en vanlig bok går att fotografera och omvandla till en uppläsningsbar redigerbar text.