Blogginlägg

På väg mot vår

Nu har vårterminen dragit igång här på universitetet och jag har fått den stora äran att hälsa nya studenter välkomna till olika lärarutbildningsinriktade program vid ett par tillfällen. Det är verkligen både roligt och inspirerande att se så många nya studenter här hos oss. De flesta av våra program startar på höstterminen, men vi har även en del programstarter på vårterminen.

Ett första inlägg

Jag heter Jessica Eriksson och är dekan för lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet sedan 2018. I praktiken betyder det att jag är ordförande i den nämnd som är ansvarig för kvaliteten i lärarutbildningarna, och alltså på heltid ägnar mig åt att strategiskt styra lärarutbildningarna framåt. Det är ett roligt och många gånger ganska svårt jobb, inte minst i dessa tider när skolan, läraryrket och lärarutbildningarna är i fokus i samhällsdebatten och där olika politiska direktiv avlöser varandra.