Blogginlägg

Av-koppling

Snart är det tid att gå ner i varv och låta de där lite mer långsamma tankarna få utrymme! Sommaren är också en tid där vi hinner läsa de där böckerna som vi har längtat efter att öppna men inte haft tid med.

Skulle någon ändå få för sig att läsa något yrkesrelaterat och kort så rekommenderar jag följande länk :)

Återkoppling som en hälsning

Återkoppling är en del av vårt dagliga liv och en viktig sådan - i olika sammanhang; i skola och utbildning såväl som i vår fritid. När man bedriver utbildning både av sig själv och andra är det lätt att ’snöa in sig’ på olika artiklar eller föreläsningar på temat, men så plötsligt dyker det där ögonblicket upp när man minst anar det som också ger fenomenet ett innehåll.

Återkoppling revisited

Desto längre jag har umgåtts med detta fenomen desto mer fascinerande tycks det bli. Många teoretiskt baserade artiklar har skrivits, studier i form av interventioner har gjorts, men få klassrum har studerats i den dagliga undervisningsinteraktionen. Där händer det spännande saker har jag sett! Återkopplingspraktik kan verkligen vara undervisningsinteraktion på sitt bästa:

Sommartider - snart!

Jag känner mig ovanligt redo för semester efter ett intensivt och lärorikt år. Vad gäller mina tankar om återkoppling har nya bilder vuxit fram, både ur den studie jag har avslutat och de nya insikter som börjar på att ta form. Ett är säkert: Återkopplingspraktik är mycket mer mångfacetterat och dynamiskt än vad begreppet låter infånga. Den är invävd i undervisningen, i dialogen, i demonstrationer, i frågeställningar och i lösningsförslag.

Särskilda behov i ett återkopplingsperspektiv

När gymnasieskolans personal var på plats efter sommaren, hade jag en kort presentation om den lagändring gällande åtgärdsprogram och särskilt stöd, som trädde i kraft 1 juli. Det har länge talats om att minska lärares administrativa börda och lagändringen kan ses som ett steg i den riktningen. Lärares tid skall ha sitt huvudfokus på undervisningen och inte på dokumentation.

Du är inte ditt betyg

Som lärare är jag förmodligen inte ensam om att förundras över mängden mer eller mindre väl underbyggda politiska utspel om skolan den senaste tiden. Ofta saknas de verkliga proffsens, lärarnas och skolledarnas, röster i debatten.

För några dagar sen gällde det betyg i årskurs 4. Som lärare ingår i mitt uppdrag att sätta betyg. Min personliga uppfattning om betygens vara eller inte vara är då irrelevant. Men. Betyg är ett sorteringsinstrument. Min förhoppning är att politiker tänker igenom vilken form av sortering de eftersträvar med allt tidigare betyg.

Bedömning och återkoppling – vad är egentligen skillnaden?

Detta är en fråga som dyker upp – ständigt – och som är nyttig, för den kräver reflektion. Jag kan med hjälp av en rad bedömningsforskare hävda att återkoppling är själva kärnan i en bedömning som syftar i att främja lärandet och hjälpa eleven att komma närmare sitt mål. Anders Jönsson använder kartanalogin i sin illustration av lärande bedömning och säger att bedömningen handlar om att ta reda på var eleven befinner sig i förhållande till målet och att använda denna information för att hjälpa eleverna att komma fram till målet (Jönsson, 2012).

En forskande lärares jullov

...ser nog i stort sett ut som alla lärares jullov, nödvändig vila, skönlitteratur och annat man vill fylla fritiden med. Dock finns en liten skillnad. Som forskande lärare ägnade jag terminens sista dagar åt seminarier. Återigen skulle en text läggas fram och manglas av forskande kollegor, kursledare och professorer. Situationen börjar efter två års studerande och forskande kännas bekant men detta till trots inte 100% bekväm och avslappnad... Samtidigt är det en fantastisk förmån att under en och en halv timme få kloka och konstruktiva kommentarer på det arbete man gjort.

Återkopplingens förutsättningar...

Jag sitter och läser om förutsättningar för att återkoppling ska vara fruktsam och verkligen utveckla elevernas lärande i en artikel av Hattie & Gan (2011). Det finns ganska mycket forskning på återkopplingens effekter på lärandet och där viss återkoppling är bättre än annan. Men hur använder vi den här kunskapen så att återkopplingen verkligen gör skillnad i klassrummet? 

På flera ben

För en tid sedan deltog jag på en konferens där återkoppling var en av programpunkterna. Jag visade bland annat en filmsekvens från ridbanan. Jag har ofta fascinerats av ridlärare och deras elever. Hur den skickliga ridläraren hela tiden driver ekipaget framåt, i etapper, mot målet. Och ryttaren har inte heller bara sig själv att hantera utan ett paket mer eller mindre samarbetsvilliga hästkrafter.

Lärares tankar om återkoppling

Jag har den senaste tiden haft förmånen att få träffa ett antal lärararbetslag på mellan­‐ och högstadiet i deras arbete med formativ bedömning. Varje möte har efterlämnat en positiv känsla eftersom jag möter så många kunniga och professionella lärare som engagerar sig i den egna utvecklingen! I mitt jobb som forskande lärare ägnar jag mycket tid åt att läsa och fundera kring bedömning och återkoppling. Att få möjlighet att samtala kring detta med intresserade kollegor inom grundskolan är en förmån.

Att kopplas

Det där med återkoppling är inte enkelt, men oj vad det är intressant att få mer kunskaper om fenomenet och utvidga perspektivet!

Jag har som de flesta väldigt blandade erfarenheter, både från egen undervisning, men även där jag själv har fått ta emot återkoppling utifrån egna prestationer. Ingen situation är den andra lik, men ett är gemensamt och det är att det är svårt att bortse från känsloläget i samtliga fall. Jag förstår att vissa därför talar om en Jekyll och Hyde effekt eftersom resultatet av återkoppling kan bli raka motsatsen av den tillsiktade.