Ipadsupport för pedagoger

Har du en Ipad i din verksamhet? Här finns grunder för hur du använder den. Ur innehållet på sidan: Ipadens utvändiga delar, Ipadens basutbud, fortlöpande skötsel, programuppdatering och återställning.

Anna Stefansson, förskollärare och verksamhetsutvecklare på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun, gör Ipadsupporten. Den skapades som ett stöd för verksamheterna inom Karlstads kommun, men finns nu tillgänglig för alla som kan ha nytta av den.

ipadsupport