Gymnasieskola/Gy-särskola

 

Mer från: Gymnasieskola/Gy-särskola

Bild för Torbjörn Wrange

Januari 2020, datum att räkna med? (Blogg)

Spaning!Den 1a Januari 2020 blir Barnkonventionen lag i Sverige.Det är till största del vad vi som jobbar med och för...

Hemkunskapsord på svenska och persiska med bildstöd

Workshop med Skolord (Evenemang)

En workshop då vi arbetar med den öppna digitala resursen Skolord. Vi jobbar med att förbättra resursen och lägga till...

logotyp för Karlstads universitet, en gul sol med texten skriven runt om

Kurs i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever (Evenemang)

I höst erbjuder ämnet svenska som andraspråk tillsammans med lärarutbildningen vid Karlstads universitet en kurs i...

Sidor