Grundskola/Grundsärskola

 

Mer från: Grundskola/Grundsärskola

Exklusivt erbjudande - skapa en bok! (Blogg)

Tänk dig att du ska göra en uppgift på jobbet. Resultatet ska bara din närmaste chef se, eller möjligtvis några av dina...

Namnförslag tack! (Blogg)

När projektansökan skulle skrivas fick teamet arbetsnamnet Resursteamet. Detta har fått vara kvar men allt som tiden...

Välkomna (Blogg)

Välkomna till vår blogg! Här kan ni följa vårt arbete under projekttiden med att främja skolnärvaro och förebygga...

Att modellera skrivande av en faktatext med elever (Blogg)

Vi behöver modellera mer och visa hur man ska tänka när man skriver.Det är viktigt att vi lär ut hur man skriver olika...

Olika är normen (Blogg)

Sveriges kommuner och landsting har författat ett inspirationsmaterial med fokus på att skapa inkluderande lärmiljöer i...

Sidor