Grundskola/Grundsärskola

 

Mer från: Grundskola/Grundsärskola

Elev visar teckning baserad på sin silhuett

Unga liv visualiseras i konstverk (Artikel)

De här konstverken växer sig starkare ju längre eleverna i nian på Kyrkeby skola jobbar med dem. De startar med en...

En applikations layout påverkar elevernas möjlighet att lära (Blogg)

Såhär blev resultatet av min rapport där 39 applikationer inom matematik analyseradesI ett tidigare blogginlägg har jag...

porträtt Malin Lundgren Kullgren

Ökad delaktighet minskar elevhälsoproblem (Artikel)

Nästa år 2018 förväntas Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter antas som svensk lag. Artikel 12...

Du blir vad du tänker (Blogg)

I mitten av augusti deltog vi på The Mindset conference. Där fick vi lyssna på Carol Dwecks tankar kring Mindset. Nu...

Sidor