Grundskola/Grundsärskola

 

Mer från: Grundskola/Grundsärskola

Idag är ingen vanlig dag, för idag är Barnkonventionens dag! (Blogg)

Barnkonventionen är ett fantastiskt verktyg att använda för att prata både rättigheter och problematisera dessa...

Skolbibliotek - skolans hjärta eller blindtarm? (Blogg)

Då den nya skollagen började tillämpas 2011 ändrades kraven för att alla elever skulle ha tillgång till ett...

Filmerna om Alex (Blogg)

Uppdrag psykisk hälsa har producerat korta animerade informationsfilmer riktat till barn och unga om olika...

Om att använda sajten som en del i undervisningen för att skapa en större känsla av delaktighet… (Blogg)

Flippning, förförståelse, frågvisa och framåtsträvande.Alla dessa ord är ord som just nu tar stort utrymme i min...

Sidor