Grundskola/Grundsärskola

 

Mer från: Grundskola/Grundsärskola

Bild för Torbjörn Wrange

Januari 2020, datum att räkna med? (Blogg)

Spaning!Den 1a Januari 2020 blir Barnkonventionen lag i Sverige.Det är till största del vad vi som jobbar med och för...

Hemkunskapsord på svenska och persiska med bildstöd

Workshop med Skolord (Evenemang)

En workshop då vi arbetar med den öppna digitala resursen Skolord. Vi jobbar med att förbättra resursen och lägga till...

Bild för SOL i Värmland

Kartläggningar, bedömningar och systematiskt kvalitetsarbete i Eda (Blogg)

På senare tid har obligatoriska bedömningar av yngre elevers kunskaper inom svenska och matematik fullständigt...

Bild för Pernilla Kans

Sverige i miniatyr (Blogg)

Efter att ha avslutat ett längre projekt känns det nästan lite tomt. Det vi jobbat med så länge har nått sitt slut. Den...

Sidor