Fritidshem

 

Mer från: Fritidshem

Bild för Anna Östlin & Kristoffer Gustafsson

Omsorgspedagogik på fritidshem (Blogg)

Den 12/4 inleddes kompetensutvecklingsserien Fritidshemspedagogik vid Karlstads universitet.  Här berättar vi om...

Bild för Elisabet Mellroth

Nordisk talangkonferens september 2016 (Blogg)

För några år sedan startade ett nordiskt samarbete kring särskilt begåvade barn och elever.Samarbetet är tänkt att...

Fritidshemspedagogik, bildspel från första föreläsningen (Dokument)

Här kan du ladda ner bildspelet från den första föreläsningen i kompetensutvecklingsserien om Fritidshemspedagogik,...

Bild för Elisabet Mellroth

Ralf Benölken den 19 augusti (Blogg)

Juniorprofessor Ralf Benölken är en av föreläsarna på konferensdagen om särskild begåvning den 19 augusti.Ralf är...

Pedagogik och omsorg i fritidshem (Artikel)

223 fritidspedagoger från hela Värmland slöt 12 maj upp i Löfgrenssalen på Karlstads universitet. De har tillsammans...

Sidor