Fritidshem

 

Mer från: Fritidshem

Bild för Elevhälsan på Råtorp

Om att använda sajten som en del i undervisningen för att skapa en större känsla av delaktighet… (Blogg)

Flippning, förförståelse, frågvisa och framåtsträvande.Alla dessa ord är ord som just nu tar stort utrymme i min...

Bild för Elevhälsan på Råtorp

Fritidshemsbiennalen (Blogg)

Fyra fritidspedagoger och biträdande skolledare från Råtorps skolor har under två dagar deltagit på Fritidsbiennalen i...

Bild för Elevhälsan på Råtorp

1-åringen (Blogg)

För drygt ett år sedan startade vi vår blogg här på Pedagog Värmland. En av anledningarna till att vi startade bloggen...

Bild för Elevhälsan på Råtorp

Du blir vad du tänker (Blogg)

I mitten av augusti deltog vi på The Mindset conference. Där fick vi lyssna på Carol Dwecks tankar kring Mindset. Nu...

Sidor