Fritidshem

 

Mer från: Fritidshem

Bild för Lisa Thörne

Unplugged - Torn av muggar (Blogg)

Den här övningen är i original hämtad från Thinkersmith. Bild från workshopMål:Testa grunden i att programmera med...

Bild för Elevhälsan på Råtorp

STAMINA-projektet (Blogg)

Idag har vi studiedag på Råtorps skolor. Idag genomför vi workshops inom ramen av ett forskningsprojekt, STAMINA. Fokus...

Bild för Elevhälsan på Råtorp

Handledning utifrån Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning (Blogg)

Hur kan vi utforma verksamhet och lärmiljö utifrån allas förutsättningar och rätten till en likvärdig utbildning och...

Bild för Skolnärvaroprojektet

Tips om fortbildning (Blogg)

Vi vill tipsa om Prestationsprinsens utbildning "Kurs och nätverk om frånvaro och hemmasittare". Kursen är i Karlstad...

Bild för Elevhälsan på Råtorp

Fritidshemmet med fokus på det förtydligande uppdraget (Blogg)

Under dagen har jag varit i Stockholm och föreläst tillsammans med Skolverket. Fokus låg på fritidshemmet och de nya...

Sidor