Förskola

 

Mer från: Förskola

Bild för Emelie Johansson

Språkutveckling- en fråga om resurser! (Blogg)

På vår förskoleavdelning pratas ett tiotal olika språk. Allra oftast svenska. Det är naturligt att svenska är det mest...

Embedded thumbnail for Ta på sig jackan själv

Ta på sig jackan själv (Film)

Dags att gå ut på förskolan Möjligheten i Karlstad och Oliver kämpar med jackan.Påklädningssituationen har varit ett...

Bild för Ebba Hildén

Om faran över att inte förhålla sig kritisk (Blogg)

Vilken kunskapssyn bygger den här metoden på? Vilken barnsyn utgår man från? Är metodens kunskapssyn och barnsyn...

Embedded thumbnail for Kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen i fri lek

Kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen i fri lek (Film)

Ebba Hildén, förskollärare Karlstads kommun, berättar om sin forskning i den här tre minuter långa filmen. Hon har sett...

Bild för Ebba Hildén

Öppenhet möjliggör barns delaktighet (Blogg)

För att främja barns delaktighet i pedagogisk dokumentation är det inte val av dokumentationsmetod som är det viktiga,...

Sidor