Förskola

 

Mer från: Förskola

Bild för Maria Ripemo

Delaktighet och att skapa mening (Blogg)

I Läroplan för förskolan, Lpfö 18 (Skolverket, 2018) står det att varje barn ska få uppleva sitt eget värde samt vara...

Bild för Forskningspodden

Undervisning i förskolan – ett ärvt begrepp blir något eget (Blogg)

I detta avsnitt berättar Ebba Hildén, nybliven doktor i pedagogiskt arbete om hur och varför en omdiskuterad...

Embedded thumbnail for Digitalisering i förskolan – rektors ledarskap

Digitalisering i förskolan – rektors ledarskap (Film)

Digitalisering i förskolan – rektors ledarskapIngrid Gunnarsdotter, Kils kommunPresentationen hölls vid WETT 2021,...

Bild för Susanne Walan

Nyfiken på utveckling av digitalisering i förskolan (Blogg)

I början av oktober startade vi professionssatsningen Nyfiken på utveckling av digitalisering i förskolan, en satsning...

Bild för Maria Ripemo

Reproduktion, produktion och en sur groda (Blogg)

Vygotskij (1995) beskriver i Fantasi och kreativitet i barndomen att fantasi är en förutsättning för hur vi skapar nya...

Sidor