Förskola

 

Mer från: Förskola

Lärportalen (Blogg)

Du känner väl till lärportalen? Där finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor inom...

Lärmiljö - lätt att misstolkas (Blogg)

I jobbet som verksamhetsutvecklare av pedagogisk miljö så har jag mött många människor med tankar om hur vi bör bygga...

Bokbryggan fyller 30 år! – avsnitt 61 (Blogg)

Att främja barns språk via barnlitteratur och skapande verksamhet är Bokbryggans syfte. Samtidigt ges pedagogerna...

Vad vi säger till föräldrar till flickor och pojkar – avsnitt 59 (Blogg)

På Jakobsbergsskogens förskola uppmärksammade personalen att föräldraenkäten, KBU, visade på skillnader i hur föräldrar...

Sidor