Stefan Lennemyr

Bild för Stefan Lennemyr

Hej! 

Jag är gymnasielärare med ämnena Svenska och Historia i legitimationen. Sedan i somras är jag förstelärare och kommer fungera som lärledare för Läslyftet. Jag har länge velat se en bra modell för läsutveckling hos eleverna, och tror mig ha funnit den. På senare år har jag arbetat en del med att skriva i olika former (som denna blogg) och Jag har (naturligtvis?) ett brinnande intresse för läsning.

Bloggens titel syftar till den stora kompetenshöjningsinsatsen Läslyftet - Åmålsmodellen som Åmåls kommun bedriver. Det är Skolverket som står bakom utbildningsinsatsen Läslyftet och har tagit fram, och fortsätter ta fram, kursinnehåll tillsammans med universitet runt om i landet. Åmåls kommun har omfamnat detta material och sjösatt fortbildningen bland i princip all dess pedagogiska personal.

Jag kommer alltså agera som lärledare i denna kollegiala process, vilket innebär att jag inom min lärargrupp på gymnasiet ska leda samtalen och driva dem framåt. Meningen är att eleverna ska få en bättre läskompetens genom att vi lärare själva blir uppmärksamma på hur inlärning sker genom läsandet, hur vi kan arbeta med texter och inte minst att alla skolans ämnen behandlar text, på en mängd olika sätt.

Denna blogg kommer bjuda på mina tankar kring det arbete vi genomför, vilka tankar och spörsmål som gror och tar fart. Vart det bär vet jag inte, men det ska bli intressant att företa resan. Välkommen du också!

/Stefan