Magnus Sjödin

Bild för Magnus Sjödin

Jag heter Magnus Sjödin och arbetar som rektor på Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola i Karlstads kommun. Min blogg handlar om mina tankar kring skola och undervisning. Min ambition är att ge min bild av skolan och verka som motvikt till den bild som målas upp i media. Jag anser att den kommunala skolan är bra och är värd att vara stolt över.