Hela Kronoparken

Bild för Hela Kronoparken

Kronoparken är ett unikt skolområde där alla skolformer finns representerade, förskolor, skolor, grundsärskola och fritidshem. Verksamheterna har påbörjar ett nära samarbete med fokus 1-16 år. Vi gör det för en ökad måluppfyllelse, betyg, kompetenser och förmågor för att agera och leva i en hållbar värld. Syftet med bloggen är att dokumentera det utvecklingsarbete som vi gör på Kronoparken. Vi ser att våra olikheter är våra möjligheter.