Elevhälsan på Råtorp

Bild för Elevhälsan på Råtorp

Här kan du läsa om vårt arbete med elevhälsa. Du kommer få ta del av hur vi arbetar i vårt elevhälsoteam och hur vi arbetar med elevhälsoarbetet i våra grupper. Vi vill ge exempel på ett sätt att arbeta. Du kommer få ta del av vad de olika professionerna i elevhälsoteamtet tänker. Du kommer även få ta del av hur lärare på Råtorp resonerar kring elevhälsoarbetet. Bland andra kommer du träffa Jessica Ekberg, förskollärare i förskoleklass, Veronica Hjalmarsson, lärare i förberedelseklass, Madeleine Norén och Sofia Tysklind Kling, lärledare Läslyftet samt lärare i åk 4, Karin Olsson, specialpedagog och Magnus Sjödin, rektor.