Chawan Bakhtiar

Bild för Chawan Bakhtiar

24 årig politices kandidatstudent och samordnare med fokus på förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun.