Storfors

Tala utan ord

Det talade språket är viktigt för små barns utveckling. När det inte finns ett gemensamt talat språk får man hitta andra vägar att gå. Genom att leka med det universella kroppspråket fick 120 barn i Storfors lära sig att kommunicera med varandra. 

Prenumerera på RSS - Storfors