Hammarö

Vad är bra saker och vad är giftigt på förskolan?

Leksaksdjur av PVC, skumplastmattor, foppatofflor, gamla miniräknare. Det är några exempel på dåliga saker som miljösamordnare Bertil Ahlin hittade vid inventeringen av Hammarös förskolor.

I den här föreläsningen berättar han om vad som enkelt går att göra för att minimera kemikalier i barns vardag och hur det såg ut i Hammarös förskolor.

Hästen i pedagogiken – hur fungerar det?

Skolhästen Sigge, vår medarbetare på gymnasiesärskolans Naturbruksprogram 1-4 finns inte mer. Dessutom är programmet i sig nedlagt och de sista naturbrukseleverna avslutar sina kvarvarande kurser på Nobelgymnasiet. Det här är ett inlägg till minne av en verksamhet och utbildning i verkligheten, där hästen Sigge stod i centrum för att ge eleverna ett sammanhang i naturbruksämnena.

häst och en kram

Tydliggörande pedagogik på Lillängsskolan

Diane Wiklund visar hur de arbetar med tydliggörande pedagogik med eleverna på särskolan och inriktningen träningsskola.

Eleverna som Diane Wiklund undervisar har olika inlärningsproblematik som ofta gör att de har svårt att tolka omgivningen - både människor och miljön. Tydliggörande pedagogik hjälper till att göra tillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull för eleverna. Se hur de bland annat använder bildschema, timstock och tecken i undervisningen.

Vattenlycka

Lisa Strandmark jobbar med ett- och tvååringar på Stjärnhimlens förskola på Hammarö. Varje år, i augusti-september, gör de en pedagogisk kartläggning, där de kartlägger barnens intressen för att kunna anpassa verksamheten och miljön efter det. Då är de närvarande i barnens lekar, filmar mycket och diskuterar det i pedagog-gruppen. I den senaste kartläggningen märkte de att vatten fångar barnens intresse väldigt starkt.

Barn undersöker vatten
Pedagogerna dokumenterade arbetet.

Prenumerera på RSS - Hammarö