Biologi

Inspirationsdag för undervisning inom naturvetenskap och teknik

Några av våra främsta och mest innovativa pedagoger i våra regioner kommer att dela med sig av sina erfarenheter för att utveckla undervisningen inom naturvetenskap och teknik. Nu har ni möjlighet att ta del och inspireras av de olika skolprojekten som genomförts på förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Du kommer att kunna välja vilka pedagoger och stadier som du vill lyssna på. Presentationerna kommer att ske digitalt.

Ansökan om medel från Teknikerjakten

Det finns en blankett som ska användas när man söker medel till förskole/skolprojekt. Beslut om ekonomiska investeringar sker därefter av Ljungbergsfondens VD efter beredning i styrgruppen för Teknikerjakten. Beslutet meddelas därefter till berörda projekt. Sista ansökningsdatum är 15 april respektive 15 oktober.
Det finns tre olika grupper som kan ansöka om investeringsmedel:

De tre grupperna är:

Sex, relationer och film

I år inför landets lärarutbildningar examensmål kring ämnet sex, relationer och samtycke. Dessutom förstärks ämnet också i skolans läroplaner. Men hur tar man sig an ett sådant mångfacetterat ämnesområde? Genom film och rörlig bild förstås!

Film speglar vår omvärld och ger perspektiv på oss själva och andra. Med hjälp av filmens pedagogiska och konstnärliga potential kan vi närma oss frågor som kan tyckas både enkla och komplexa.

Sidor

Prenumerera på RSS - Biologi