Kemi

Lärportalen

Du känner väl till lärportalen? Där finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor inom följande områden: digitalisering, matematik, naturvetenskap och teknik, specialpedagogik samt skolans värdegrund. Du hitar filmer, artiklar och intervjuer. Från och med mars kommer även läs- och skrivportalens moduler att finnas här.

Ljungbergsfondens och Stora Ensos lärarseminarium 2016

För 30:e året i följd hälsar vi lärare från Hammarö, Forshaga och Karlstads kommun välkomna till Ljungbergsfondens och Stora Ensos lärarseminarium. Som deltagare får du en bild av hur en modern skogsindustri fungerar. Du får inspiration och idéer som kan användas i skolverksamheten.

Ljungbergsfondens och Stora Ensos lärarseminarium består av ett studiebesök på Skoghalls Bruk samt en dag med föredrag på Hotell Selma Spa i Sunne. Stora Enso ombesörjer busstransport till och från Sunne. Seminariet sker i samverkan med Ljungbergsfonden.

Att se helheten

Vi bygger ett stort pussel och övar oss på att se helheter. Kreativiteten är i full gång i klassrummet för åk 5 på Skattkärrsskolan i Karlstad. Vattnets kretslopp är temat för veckans svenska, bild och geografipass.

Hela hösten har vi temat "Vatten" där vi kopplar samman de flesta teoretiska ämnen för att få en helhet. Pusslet läggs bit för bit, så eleverna får olika infallsvinklar kring vatten. Så småningom ser de hela bilden.

Skönlitteratur i alla ämnen främjar lärande

I somras var det en hel del skriverier i massmedia kring skönlitteraturens eventuella värde i undervisningen. Häromdagen publicerade Skolverket en artikel där en författare slår fast att lärare med stor framgång kan använda skönlitteratur i alla ämnen. Det är Mary Ingemansson som nyss givit ut boken Lärande genom skönlitteratur: Djupläsning, förståelse, kunskap.

Sidor

Prenumerera på RSS - Kemi