Struktur Rutiner Stöd Schema Anpassningar

Tips för att få struktur på studier och arbete

Här kommer användbara tips från organisationen attentions och aspergers sida. Oavsett om man har en svårighet eller inte så förenklas vardagen med struktur och rutiner.  // Liselotte, specialpedagog från Skolnärvaroprojektet. 

Arbete och studier

Vi tillbringar en stor del av vår vakna tid och våra liv i skolan och på arbetet. Arbetet är förhoppningsvis en möjlighet att göra något meningsfullt och roligt som ger en utmaningar och möjlighet att utvecklas.

Prenumerera på RSS - Struktur Rutiner Stöd Schema Anpassningar