skolgårdar

Nya tankar om skolgården – avsnitt 19

Torbjörn Wrange är verksamhetsutvecklare med inriktning på pedagogiska miljöer. I detta samtal berättar han bland annat om hur synen på förskolans och skolans gård förändrats över tid.

Vi pratar om vad som påverkar hur gården ser ut – ekonomi och priser på gungställningar, säkerhetsaspekter och pedagogiska idéer. Hur ser en gård ut som främjar barnets/elevens fysiska och psykiska hälsa?

Med i samtalet deltar även Tobias Berger och Ola Henningsson.

Prenumerera på RSS - skolgårdar