särbegåvad

Om eleven är smartare än läraren?

I måndags länkade jag till Barnministeriet, inslaget handlade om elever som är smartare än sina lärare.
Måste en lärare vara smartare än sina elever?
För att reflektera över detta lägger jag till några andra frågor:
Är Zlatans fotbollstränare bättre på fotboll än Zlatan?
Kan Johaugs tränare åka snabbare än henne?
...
Det finns forskning som säger att begåvade elever bö

Särbegåvning eller ADHD

När jag föreläser om särskild begåvning kommer nästan alltid någon fråga kring hur likt det låter t.ex. beskrivningen av ADHD.

Eftersom Mona Liljedahl har skrivit ett mycket bra inlägg om detta, länkar jag helt sonika vidare till hennes blogginlägg här.

Mona är specialpedagog och mycket kunnig inom särbegåvning, i sitt blogginlägg utreder hon särbegåvning kontra ADHD på ett mycket konkret och tydligt sätt.

Hur särskilt begåvade elever kan få stöd

 I skolutvecklingsprojektet Med rätt att utmanas - i en skola för alla lär vi oss en hel del om vad man behöver tänka på för att utveckla lärandet hos en särskilt begåvad elev och därigenom ge denne en meningsfull skolvardag.

Något som är nödvändigt är att differentiera undervisningen, detta bör man göra för att inkludera den särskilt begåvade eleven. Det är dock ändå inte alltid så lätta att omsätta detta till praktisk verklighet, kanske behöver vi samla på oss de goda exemplen.

Besök på Uppsalas matteklubb

Under måndagen besökte vi även en av Valentinas matteklubbar i Uppsala.

30 st elever från åk 2-4 strömmande in på Ångströmslaboratoriet kl 17:15 för att hugga in i matematikproblem som Valentina presenterade.

Problemen hittar ni på Valentinas blogg http://mattebloggen.com/matteklubben/

Der var roligt att se att de värmlandska barnen och Uppsalabarnen var lika hungriga på att få utmanas i matematken och att upplägget påvåra klubbar är rätt lika. 90 minuter, en huvudledare samt några matematikkunniga universitetsstudenter som hjälpledare.

Föreläsning om särskilt begåvade barn i åldrarna 0-8 år

Jag vill påminna om en föreläsning om särskilt begåvade barn på Karlstads universitet torsdagen den 17:e september, sista anmälningsdag 7:e september.

Föreläsningen är främst för pedagoger som arbetar med barn i åldrarna 0-8 år, men även andra intresserade är välkomna i mån av plats.

Ni anmäler er på följande länk:

Startskott för "Med rätt att utmanas"

Nu har anmälningstiden till projektet "Med rätt att utmanas - i en skola för alla" gått ut.

Målet var 10-20 deltagande lärare, 21 lärare är anmälda :-)

10 stycken av kommunens grundskolor är representerade!

Lärarna representerar alla årskurser med en större andel som undervisar för lägre åldrar!

Det ska bli så roligt och spännande att köra igång med detta gäng nästa läsår!

Projektet kommer för lärarna hålla på i två år och är ett skolutvecklingsprojekt med fokus på de särskilt begåvade barnen och matematikundervisning. Det finansieras av Ljungbergsfonden.

Skolverkets stödmaterial för särskilt begåvade elever

I torsdags blev skolverkets stödmaterial för särskilt begåvade elever klart, materialet hittas här:

http://skolverket.se/skolutveckling/larande/sarskilt-begavade-elever-1.230661

Sverige är verkligen inte först i världen med ett material som på myndighetsnivå lyfter dessa elevers behov i skolan - men vi är faktiskt först i Norden.

Namnändring på bloggen

Jag ändrar namn på min blogg så att den heter samma som det skolutvecklingsprojekt jag ska leda under de kommande två läsåren.

Med rätt att utmanas i en skola för alla

Projektet handlar om särskilt begåvade elever med fokus på matematik. De deltagande lärarna kommer få en relativt gedigen utbildning kring teorier om särskilt begåvade elever och deras behov i skolan. Lärarna kommer också välja och utveckla material som kommer testas, utvärderas och revideras under det andra läsåret.

Särskilt begåvade elever

Den senaste tiden har det skrivits eller hörts en del del i media kring särskilt begåvade elever. Hur vi ska kunna hjälpa och stödja dem bättre i skolan framförallt inom ämnet matematik kommer det skolprojekt jag ska leda med start i augusti 2015 handla om.

Jag kan varmt rekommendera alla att titta på föreläsningen Roland S. Persson gav i Pedagogstockholms regi förra våren, länk dit hittar ni här. 

Sidor

Prenumerera på RSS - särbegåvad