lgr 11

Värdegrund alla dagar

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på..... I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande." 
(Lgr 11 kap 1 - Skolans värdegrund och uppdrag)

Värdegrundsarbete alla dagar, hela tiden

”Du vet väl om att du är värdefull. Att du är viktig här och nu. Att du är älskad för din egen skull. För ingen annan är som du.” Texten är en gammal sångstrof skriven av Ingemar Olsson, som för övrigt finns med i den svenskapsalmboken. 
Värdegrundsarbete i skolan är viktigt. Det genomsyrar läroplanen i kapitel 1 och är basen för att alla ska känna trygghet och trivsel i skolan.

Prenumerera på RSS - lgr 11