lågstadiet

Ämneslärare på låg- och mellanstadiet på Råtorpsskolan – avsnitt 15

För över 25 år sedan förändrades lärarutbildningen och lärarexamen idag innebär en snävare ämnesinriktning än tidigare låg- och mellanstadielärare. Men hur många skolor har i praktiken en organisation som bygger på nuvarande lärares utbildning? Vid Råtorps och Södra Råtorps skola har de sedan ett par år gått från en organisation med utgångspunkten i klasslärare till mentorskap och ämneslärare redan från lågstadiet.

Prenumerera på RSS - lågstadiet