ideer

Fjäril på flera språk

I det här inlägget ska jag dela med mig av hur vi arbetar med modersmålsstödet integrerat i förskolans verksamhet.

Vi strävar efter att vår verksamhet ska vara en gemensam arena för vuxna och barn där vi undersöker och lär tillsammans. Pedagogerna utmanar barnen genom att erbjuda lärmiljöer som förhoppningsvis ska stimulera till nyfikenhet och utforskande verksamhet. Lärande ska byggas på motivation och intresse vilket blir drivmedlet i lärprocessen.

Prenumerera på RSS - ideer