Helen Timperley

Att lära av varandra

Att vara lärare innebär mycket ensamarbete. Man planerar sina lektioner ensam, man genomför lektionen ensam och man rättar sina uppgifter ensam. Det finns en viss härlig frihetskänsla i att det är så här, men människan är i grunden en social varelse. Och då är det underbart när en plötsligt blir tre! Jag är sedan fyra veckor handledare åt två lärarstudenter och vi lär av varandra.

Pedagogiskt ledarskap på Nobelgymnasiet

Alla vet såklart att läraren är viktig för elevens lärande.  Exakt hur viktig läraren är blev kanske särskilt tydligt när John Hatties forskningsöversikt Visible Learning presenterades 2009. Hattie visade att av de 30 faktorer som påverkar elevers lärande allra mest är hela 19 kopplade till den enskilda läraren. Mot bakgrund av detta, samt med anledning av att många av våra elever önskar bättre arbetsro under lektioner, har vi på Nobelgymnasiet bestämt att gemensamt arbeta med pedagogiskt ledarskap under detta läsår.

Summera och utvärdera och se framåt

Läsåret lider mot sitt slut och man börjar så smått summera och utvärdera vad som har fungerat bra och mindre bra under läsåret. Det som jag är absolut nöjdast och stoltast över det här läsåret är att jag genomförde Karlstad Universitets kurs Bedömning och betygssättning. Det är tveklöst den fortbildning som har stärkt mig mest i min lärarroll under alla mina 14 år som pedagog.

Prenumerera på RSS - Helen Timperley