Gustaf Fröding

Summera och utvärdera och se framåt

Läsåret lider mot sitt slut och man börjar så smått summera och utvärdera vad som har fungerat bra och mindre bra under läsåret. Det som jag är absolut nöjdast och stoltast över det här läsåret är att jag genomförde Karlstad Universitets kurs Bedömning och betygssättning. Det är tveklöst den fortbildning som har stärkt mig mest i min lärarroll under alla mina 14 år som pedagog.

Prenumerera på RSS - Gustaf Fröding