Professionssatsning – Från vintergatan till små barns stigar

** INSTÄLLT PÅ GRUND AV FÅ ANMÄLNINGAR **

Stjärnhimmel och silhuett av träd framför

Från Vintergatan till små barns stigar 2020/2021 – naturvetenskap och teknik i förskolan, förskoleklass och F-3. Professionssatsning inom RUC vid Karlstads universitet.

Utbildningen syftar till att personal i förskolan, förskoleklass och F-3 ska mötas, utbyta erfarenheter och ta del av forskning. Innehållet kommer att vara av både teoretisk och praktisk karaktär med förankring i aktuell forskning och aktuella läroplaner. Syftet är också att deltagare ska få tillfälle att utveckla och fördjupa sin egen kunskap och förståelse för olika pedagogiska verktyg som man kan använda för att stimulera barns lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik. Samtliga utbildningstillfällen kommer dessutom att ha moment om hur progression av innehållet från förskola till årskurs 3. Med andra ord diskuterar vi övergångar mellan dessa olika verksamheter.

Datum: 
2020-01-28 9:00

Anmälan

Sista anmälningsdag: 
2019-12-17
Kostnad: 
Omkostnadsavgift för utbildningen är 4600 kr per deltagare från RUC:s samverkanskommuner.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Anna Hidén, RUC
E-post: 
Telefon: 
054 -700 15 40