Karta

Arbeta med gemensam läsning, högläsning och olika sorters texter!

Jag hamnade i bokslukaråldern när jag lärde mig läsa i årskurs 2 och har aldrig kommit ur den. Barnböcker, ungdomsromaner, deckare, samhällskritiska romaner, science fiction, historiska skildringar eller elegant crime - jag läser allt! Jag älskar också att diskutera skönlitteratur, både privat och med elever. Tänk er min lycka när jag en sen kväll sitter och scrollar i mitt facebook-flöde och hittar en facebook-grupp för likasinnade: Den digitala bokcirkeln.

Ökad delaktighet minskar elevhälsoproblem

Nästa år 2018 förväntas Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter antas som svensk lag. Artikel 12 beskriver varje barns rätt att säga sin mening och rätt att bli lyssnad till. I artikel 28 och 29 kan vi läsa om barns rätt till utbildning och skolans skyldighet att lära barn om deras rättigheter. Det kommer att bli ännu viktigare att skolan arbetar med elevers delaktighet i framtiden. Dessutom visar forskning att elevers möjlighet att vara delaktiga och påverka sin skolsituation är faktorer som främjar både lärande och hälsa.

Inte bara sådana som Einstein är särskilt begåvade

I programmet Go´kväll igår (4/10-2017) berättade Malin Palm sin berättelse om att vara särskilt begåvad. Väldigt bra och modigt av henne! Det allra viktigaste, som jag hoppas kom fram, var att även vanliga människor från vanliga hem kan vara särskild begåvade. Det är inte något exklusivt eller elitistiskt som är få förunnat. Inte heller behöver alla särskilt begåvade vara som Einstein.

Värmländska Akademiens Novelltävling

Just nu pågår Värmländska akademiens årliga novelltävling.

Det har observerats att många ungdomar har svårt att formulera och strukturera sina tankar i skrift och ord, även upp i de äldre åldrarna. Den här tävlingen är då ett pedagogiskt projekt och ett försök att intressera ungdomar för skrivande och främja skrivförmågan.

Tävlingen är riktad till gymnasieungdomar år 2-3.

Jag hoppas att svenskalärare som ser detta och väljer att ta med sig den här informationen till sina elever.  

Unplugged - Skattjakt ute i rutnät

I den här övningen ska eleverna skapa ett eget spel och programmera en kompisrobot som ska ta så många poäng som möjligt på spelplanen. Under Workshop 1 på Hagaborgsskolan innebar det att det var dags för lärarna att röra lite på sig! Den här övningen startade med en genomgång inne i konferensrummet och genomfördes sen ute vid det stora målade rutnätet på skolgården.

Material:

Praktiknära forskning i Värmland

Karlstads universitet har valts ut (tillsammans med Umeå, Uppsala och Göteborg) för att utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan universitet och högskolor och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning​. I det här inlägget berättar jag mer om uppdraget samt delger mina egna erfarenheter och tankar kring praktiknära forskning.

En forskningsbaserad analysmodell av applikationer för undervisning

I mars 2017 beslutade regeringen (2017) att förtydliga och förstärka digital kompetens i skolans styrdokument, bland annat i matematikämnets kursplan, för att stärka elevernas digitala kompetens. I Karlstad kommun pågår just nu en satsning där Ipads blir en del av många elevernas vardag. Att kvalitetssäkra de läromedel som eleverna möter ligger idag helt på lärarens bord. Och att värdera en applikations potential att stimulera elevernas lärande baserad på kunskapsnivå är inte en självklarhet.

Sidor