Karta

Integration och intresse skapar lär-klimat!

Barns förmåga att kommunicera är beundransvärd. De yngsta barnen i förskolans verksamhet är i ettårsåldern. De flesta har då inte utvecklat sitt talspråk. De kan ibland säga något enstaka ord. Trots detta klarar de av att skapa nya relationer och uttrycka sina behov och intressen. De arbetar med uttryck…

Språkutveckling- en fråga om resurser!

På vår förskoleavdelning pratas ett tiotal olika språk. Allra oftast svenska. Det är naturligt att svenska är det mest förekommande då vi alla pratar svenska och det är så vi kommunicerar med varandra. Nästan alla barn på vår avdelning har ett eller flera språk än svenska. Vi har därför åtta modersmålstränare som kommer en varsin timme i veckan och pratar allt från polska till mandarin.

Det är inte tekniken som förbättrar undervisningen utan hur vi använder den.

Sedan vi skulle starta med en-till-en datorer 2011 på skolan har jag funderat mycket över hur jag tillsammans med eleverna kan använda datorn i undervisningen. Inte bara som en skrivmaskin eller för att söka information på nätet utan något mera utvecklande för eleverna, något som får dem att vilja lära mera och öka förståelsen. Då fick jag idéen att starta en blogg tillsammans med eleverna. Låta dem visa sina arbeten för hela världen, inta bara göra dem för att bli bedömd av läraren.

Matteglädje

I Älvkullens regi driver jag även en annan sorts matematikklubb som jag kallar för matteglädje :-)

Jag kommer till Kronoparkskolan varannan vecka och träffar en grupp på 8 barn i från årskurs 2-3. Dessa barn är utvalda av skolans pedagoger på grund av att de behöver mötas av extra utmanande matematik ibland.

Efter varje träff går jag stort leende därifrån - och barnen verkar minst lika lyckliga.

Super Pi-dagen!

Tänk att det är Super Pi-dagen idag! De allra flesta nu levande människor kommer inte få uppleva en super Pi dag mer än en gång i sitt liv. Så idag är verkligen en speciell dag! Om vi struntar i vårt 24 timmars system och benämner timmarna med 1 till 12 så finns det ännu möjlighet att få uppleva ännu en speciell sekund idag. Efter denna sekund måste vi vänta 100 år tills det händer igen!

Så idag den 14 mars (3,14) år 2015 (3,1415) klockan 9:26:53 (3,141592653) så kan vi uppleva klockslaget Pi med 9 decimalers noggrannhet.

Mindset

Carol Dweck, professor i psykologi vid Stanford university i USA, har i över 25 år forskat kring ”mindset”. Hon menar att vi människor antingen har ett ”fixed mindset”, vilket innebär att man tror att intelligens och talang är något statiskt som inte går att förändra, eller ett ”growth mindset” som istället innebär att vi tror att vår intelligens och talang går att utveckla genom hårt arbete. För personer med ett ”fixed mindset” är det viktigt att framstå som smart, medan de med ett ”growth mindset” ser på sina misstag/bakslag som en naturlig del av lärandet.

Sidor