Karta

SKOLBIODAGEN 2019

En inspirationsdag för dig som vill använda dig av film i undervisningen samt lära mer om skolbio. Utgångspunkten är det svenska barnfilmsarvet, nationella minoriteter och killnormer.

Dagen vänder sig till dig som arbetar inom skola, fritid, utbildning och kultur. En inspirationsdag för dig som vill använda dig av filmen i undervisningen samt lära mer om skolbio.

Måltiden – en undervisningssituation

– Vad har vi förväntningar på en måltidssituation på förskolan? Hur mycket behöver man äta, hur mycket ska barnen få bestämma själva, vilka värderingar har jag som pedagog med mig när det gäller måltiden?

Tallåsens och Solängens förskolor i Karlstad har gjort ett arbete runt måltiden. Här berättar och visar de vad de upptäckte på vägen.

Medverkande i filmen

Sara Lindh, rektor
Carina Hultvall, utvecklingsledare

Ämnesövergripande temaarbete

På Kronoparksskolan i Karlstad arbetar en grupp lärare tillsammans för att sätta ihop ett temaarbete varje termin. De gör lektionsinnehåll för en lektion i veckan, bokar studiebesök och planerar en introduktionsdag till temat. Sedan arbetar alla lärare på skolan med materialet med sina klasser under temaperioden.

Medverkande i filmen

AnnMarie Danielsson, lärare
Annika Eriksdotter, skolkonstnär
Anette Lindqvist Jonsson, förskollärare
Maria Hultkrantz, rektor

Utedag med hemkunskap och idrott

För tredje året ordnar Charlotte Björk och Morgan Andersson en utedag för niorna på Hultsbergsskolan i Karlstad. De får lära sig att laga mat ute, att förbereda och planera måltiden och aktiviteterna. Ni får också höra om det ämnesövergripande arbetet T-shirtens väg.

Medverkande i filmen

Charlotte Björk, lärare hem- och konsumentkunskap
Morgan Andersson, lärare idrott och hälsa
Katarina Kvarnevik, lärare SO/svenska och LHU-koordinator
Teodor Sewelén, Liv Gyllenborg Lindau, elever på Hultsbergsskolan

Undervisning utomhus

På Skattkärrsskolan i Karlstad har de byggt ett uteklassrum med 50 platser. Det används av I ur och skur-fritidshemmet varje dag och lärare bokar det för att ha vanliga lektioner.

– Det blir inte lika mycket ljud, eftersom det inte finns några väggar.

– Det går att lära sig saker utomhus som inte går inomhus, att göra upp eld till exempel.

– Man blir mer rädd om naturen om man är ute mycket.

Det är några synpunkter från eleverna på Skattkärrsskolan.

4-årig utbildningsplats som doktorand med fokus på hållbarhet

Studietakt: 50 %

Placering: vid Göteborgs universitet eller Karlstads universitet

Tillträde: 1 januari 2020

Antal platser: 12

Göteborgs universitet och Karlstads universitet utlyser inom Forskarskolan för ämnesdidaktiska klassrumsstudier med fokus hållbarhet tolv utbildningsplatser som doktorand inom ämnena ämnesdidaktik med inriktningar (Göteborgs universitet) eller pedagogiskt arbete (Göteborgs universitet och Karlstads universitet).

Sidor