Karta

Mot ett inkluderande klassrum – professionssatsning

Hösten 2021 planerar RUC att starta en professionssatsning för lärare där vi ska erbjuda såväl förhållningssätt som strategier och verktyg för att ta ytterligare steg i riktning mot ett inkluderande klassrum. I ett inkluderande klassrum får alla elever plats och allas behov av stöd, ledning och stimulans tillgodoses. En vacker vision kanske, men ändå en att som lärare sträva mot, i små och stora steg.

Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande potential utnyttjas inte i tillräcklig utsträckning

I skollagens 2 kap 25 § står följande mening att läsa: elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Meningen sätter sökljuset på många viktiga punkter. Jag funderar dock mest kring ordet främst. Vad betyder det egentligen att en elevhälsa främst ska vara något? Främst är ett ord som förpliktigar och pekar ut riktning. Det ordet ställer stora krav på oss som arbetar i elevhälsan.

Månadens forskare – Thomas Blom

”Intresset för ledarskapsfrågor och skolutveckling har funnits med mig länge. Det handlar nog om nyfikenhet om vad som får oss att leda som vi gör och hur ett ledarskap på olika sätt kan påverka både medarbetare och verksamheten. I mitt intresse ligger även hur rektorers sätt att leda kan ha en inverkan på barns och elevers utveckling och lärande.” Det säger Thomas Blom, doktorand i pedagogiskt arbete och utbildningsledare på rektorsutbildningen vid Karlstads universitet.

Stöd till elever som riskerar att inte nå kunskapskraven fungerar inte tillfredsställande

Utredningen om elevernas möjlighet att nå kunskapskraven konstaterar att det stöd som ges till elever som riskerar att inte nå målen inte fungerar. Vad är det då som inte fungerar? Ambitionen hos oss som arbetar i skola är ju att säkerställa att alla får den hjälp och stöttning de behöver, så hur kan det komma sig att det inte ger effekt? Även om rubriken särskilt lyfter en av de vanligaste insatserna från elevhälsans sida, så anser jag att vi behöver backa bandet.

Månadens forskare – Sara Wahlberg

”Tanken på att forska inom kemididaktik har nog alltid funnits där i form av nyfikenheten i att försöka förstå hur andra tänker i kemi, varför de tänker så och hur dessa kunskaper kan användas i att stötta lärandet.” Det säger Sara Wahlberg, universitetsadjunkt i kemi med en gymnasielärarexamen i kemi samt biologi, och numera doktorand inom SMEER, Science, Mathematics and Engineering Education Research, vid Karlstads universitet.

Utredningen om elevernas möjlighet att nå kunskapskraven

Jag minns när jag gick på gymnasiet i Norrtälje på Rodenskolan och hade samhällskunskap. Då pratade vår lärare om statens offentliga utredningar (SOU). Jag kan fortfarande minnas att jag tänkte för mig själv: när kommer jag någonsin läsa en statlig offentlig utredning? Nu sitter jag här, drygt 35 år senare, och bläddrar i en. Så kan det gå.

The sky has no limits - Vi hänger på!

Jag tänker fortsätta att diskutera föregående blogginläggs tema om vikten av fantasi. Detta gör jag genom att citera ett nästan hundra år gammalt uttryck från ingen mindre än Albert Einstein:

”Fantasi är viktigare än kunskap. För kunskap är begränsad, medan fantasin omgärdar hela världen, stimulerar framsteg och föder utveckling.” (Einstein, 1929)

Pretentiöst snack och menlöst arbete från ledning/EHT

Det är skillnad på prat om värdegrund från ledning och EHT, en helt annan att faktiskt efterleva det. Bättre med mindre pretentiösa inlägg som svämmar över sajterna och mer aktion och närvaro i verksamheten. Värdegrund handlar inte om vackra ord och dokument. Det handlar om närvaro och vara genuin i det man gör. Personalen är fantastisk men jag är rädd för att allt pretentiöst snack och menlöst arbete från ledning/EHT tar tid från det som faktiskt gör skillnad. Låt lärarna vara lärare. Ge dom rätt förutsättningar!

Sidor