Karta

Blir man förkyld av att frysa? – Barnens universitet

På hösten och vintern när det är lite kallare och man fryser blir man oftare förkyld. Men blir man förkyld för att man fryser? Nej, riktigt så är det inte. Runt omkring oss finns mängder av olika virus som försöker ta sig in i vår kropp och göra oss sjuka.

Vad är ett virus egentligen och hur kommer det sig att vi får vissa sjukdomar endast en gång, men förkylda kan vi bli massor av gånger? Följ med in i kroppen och lär dig mer om förkylningar, virus och hur vår kropp skyddar sig mot dem.

Vår elevhälsoplan

"På Råtorps skolor står vi för ett relationellt perspektiv där vi lägger stort fokus på att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla våra elever. Vi har stort fokus på att främst arbeta främjande och förebyggande när det gäller elevhälsoarbetet. Vi arbetar efter hypotesen: om du mår bra, lär du bra och då mår du bättre. Måendet kommer alltid före kunskapsinhämtningen. Vi ställer höga krav på oss själva och våra verksamheter när det gäller att äga ansvaret för att skapa tillitsfulla relationer med alla våra elever.

VVS-hjältarnas filmtävling

Filmtävling (årskurs 7) - https://vvshjaltarna.se/tavla/ 

Scenario: Extrema värmeböljor som slår mot Europa har blivit allt vanligare. Det extremt varma klimatet i kombination med lite nederbörd slår mot hela samhället och vatten har blivit en bristvara. 

Elevernas uppgift är att spela in en reklamfilm för målgruppen ungdomar i åldern 13 till 15 år. Målet är att påverka ungdomar att förändra vanor och välja smart teknik som bidrar till hållbar konsumtion av vatten.

Programmering i förskolan

Västerstrands förskola i Karlstad visar hur de jobbar med programmering med barnen, genom att bygga en miljö där de programmerar Blubots som ska utföra olika uppdrag.

Medverkande i filmen

Lynn Hofmann, förskollärare
Anton Kjellman, barnskötare
Petra Samuelsson, rektor
Ulrika Jonasson, förskollärare

Workshop med Skolord

Välkommen till en workshop där vi arbetar med att utveckla den fria resursen Skolord. 

Vill du vara med och bidra med fler översättningar i Skolord – resursen för flerspråkiga elever, studiehandledare och lärare? Du som behärskar ett annat språk än svenska är hjärtligt välkommen. Vi träffas på Karlstads universitet, arbetar tillsammans och vi bjuder på fika och lunch.

Tanken med Skolord är att elever ska kunna använda alla sina språk i skolan och inte behöva vänta tills de kan svenska perfekt för att kunna ta till sig undervisningen.

Sidor