Karta

Jakten på det lilla ordet främst går vidare

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För mig är det två meningar i Skollagen, som sammanfattar vad mitt arbete som rektor handlar om. Det finns inga tvetydigheter i dessa meningar. Inga bör eller borde. Det är en tydlig viljeriktning från lagstiftaren. Ordet ska signalerar att ansvaret ligger hos oss i skolan.

Rymden och kriminalteknik – boka in din klass

Kunskapsgatan är en oändlig gata där kunskapen ständigt utvecklas. Därför är Kunskapsgatans symbol ett möbiusband. Höstens veckor på Kunskapsgatan blir vecka 39 och vecka 47.

Kunskapsgatan vill bli ett science center för hela Värmland och syftet är att inspirera ungas intresse för teknik - och naturvetenskap. Aktiviteterna kopplas till aktuell forskning och varieras efter teman i samverkan med skolor.

Konferens

Tack alla ni som kom på konferensen! Vilken dag vi fick tillsammans. Nya kunskaper, reflektioner, diskussioner, inspiration. Det är tydligt att frågan om skolnärvaro engagerar. var 330 yrkesverksamma på plats på Karlstad universitet. Specialpedagoger, skolkuratorer, skolsköterskor, rektorer och representanter från skolledning och utveckling fanns det bland besökarna. Samtliga kommuner i länet fanns representerade. Fantastiskt roligt att så många kom! 

Att vända skolfrånvaro till skolnärvaro

Föreläsningar om skolfrånvaro, filmade i Karlstad hösten 2018, arrangerat av Skolnärvaroprojektet i Karlstads kommun.

– Skolnärvaroprojektet i Karlstad – Sara Lindahl

– Skolfrånvaron i Sverige – statistik, hur arbetar kommuner och skolor, vad händer utbildningspolitiskt – Aggie Öhman

– Det strukturerade frånvaroarbetet – så uppmärksammar vi frånvaron i tid – Aggie Öhman

– SOFIA-studien och förebyggande faktorer – professor Henrik Andershed

Moderator är Ann Otto Nemes – utbildningsdirektör, Karlstads kommun

Critical literacy i digitaliserade klassrum

Tisdag den 27 november kommer Lisa Molin till Karlstads universitet för att föreläsa om undervisning och textkritik i digitaliseringens tidevarv. Mer information och anmälan kommer att publiceras här och på RUC:s hemsida så småningom. Vi på SOL i Värmland kunde dock inte hålla oss så länge, utan genomförde redan nu en intervju för att ta reda på mer om Lisa och hennes forskning.

/Malin

Vad arbetar du mest med just nu, Lisa?

Skolchefen som fick en hemmasittare

– Jag brukar sitta i möten och berätta om skolplikt, skulle jag nu skicka information till mig själv om det?

Christian Persman är skolchefen som fick en hemmasittare i familjen. En dag när sonen gick i åttan satt Christian på ett möte med skolledningen i Arvika kommun och efter mötet fick han åka och hämta sonen i skogen, dit han hade gått, istället för till skolan.

– För de flesta är det i årskurs 8 som det kraschar, då orkar de inte längre. Så var det också med min son, han orkade inte ta sig till skolan längre, säger Christian.

Sidor