Karta

Workshop och demovisning av digitala läromedel

Blended learning till heldigitalt!

Blended learning är en blandning av lärmiljöer där man kombinerar tryckta läromedel med digitala. Workshopen kommer att ge dig tips och idéer, samt möjlighet att prova på - oavsett om du är ny användare av digitala läromedel eller bara nyfiken på hur det fungerar.

Anders och Christin ger dig konkreta exempel från blended learning till Digilärs heldigitala läromedel.

Vad är viktigt för dig och hur vill du undervisa! Ta med din dator, så hjälper vi till med att skapa testkonton!

Bilderbokens möjligheter

Att det finns en kraft i det skrivna ordet och att en bild säger mer än 1000 ord råder det ingen tvekan om, men då jag blev presenterat för det projekt jag nu skall berätta om måste jag erkänna att även jag kände en viss tvekan.

Barn- och ungdomsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen i Karlstad driver sedan 30 år tillbaka läsprojektet Stora Bokbryggan. Stora Bokbryggan riktar sig till barn i åldrarna 5 till 8 år. En bilderbok väljs ut som pedagogerna arbetar med tillsammans med barnen under ett års tid.

Kartläggningsmaterial i förskoleklass

Nyss hemkommen från Skolverkets konferens om det nya kartläggningsmaterialet i förskoleklass sitter jag och är fylld av frågor, tankar och spaningar. Säkert känner ni detsamma. Här är den input jag fick med mig från Skolverket:

Kartläggningsmaterialet är obligatoriskt att använda i förskoleklassen från och med 1 juli 2019. Syftet med materialet är att så tidigt som möjligt upptäcka de barn som är i behov av extra stöd för att nå utbildningens mål eller extra stimulans för att komma ännu längre.

Att förebygga skolfrånvaro och främja skolnärvaro – temadag

Varmt välkommen till en temadag i Arvika på temat Att förebygga skolfrånvaro. Förutom erfarna rådgivare på området deltar:

-Sara Lindal projektledare för 3-årigt skolnärvaroprojekt i Karlstad. Närvaroteamet i detta projekt delar med sig av sina erfarenheter och framgångsfaktorer. 

-Krysmyntha Sjödin en av författarna till den nyutkomna boken Saknad i skolan. Hon beskriver en framgångsrik modell i arbetet med att främja skolnärvaro. 

Under dagen kommer det finnas tillfälle till erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna.

Att få förundras och se, lyssna, lukta och känna sommarens grönska och vinterns stillhet

Att aktivt arbeta med tillgängliga lärmiljöer handlar mycket om att skapa rätt förutsättningar för våra elever. Det kan göras genom anpassningar, tydliggörande pedagogik, struktur och förutsägbarhet. Det kan göras på många skilda sätt. Det är ett arbete som jag är djupt engagerad i och som jag lägger stor kraft på. Det är dock ett arbete som är lokalt knutet till våra två skolor vilket kan innebära att man hamnar i en egen liten bubbla. Då är det alltid uppfriskande att boka in ett möte med kollegan på förskolan och prata övergång mellan förskola och skola.

Sidor