Karta

Samtalsgrupper

På Råtorps skolor har vi under många år haft något vi kallar för samtalsgrupper. Fokus för grupperna har alltid varit värdegrundsarbetet. Vi har haft olika konstellationer i dessa grupper, alltifrån tvärgrupper utifrån ålder till renodlade grupper byggt på vilken klass de går i. I år har vi dock valt att anlägga ett annat perspektiv när det gäller innehållet.

Språket & livet - en dag om språk, demokrati och hälsa

Värmland läser är ett projekt som drivs av Region Värmland med stöd av Statens Kulturråd. Den 29 oktober bjuder vi in till en inspirationsdag med näring och samtal om varför tillgången till ett rikt språk är centralt för demokrati, folkhälsa och social hållbarhet. Bland gästföreläsarna finns Emma Leijnse som är skol- och utbildningsreporter på sydsvenskan och författare till Fördel kvinna – den tysta utbildningsrevolutionen.

På väg mot en språkutvecklingsplan

Hela Kronoparken är ett samarbete mellan förskolor och skolor på Kronoparkens skolområde. Ett samarbete som ska synas på alla nivåer samt inom/mellan nämnda verksamheter. Att ta fram en språkutvecklingsplan är alltså ett led i att få ett gemensamt förhållningssätt kring barnets/elevens språk- och kunskapsutveckling på Kronoparkens skolområde. Det är genom språket som barnet/eleven visar och uttrycker sina åsikter och kunskaper, från första dagen på förskolan till sista dagen i årskurs 9.

Tvärdrag för läsfrämjande

Tankar och riktigt goda idéer för läsfrämjande arbete och hur det kan utvecklas finns hos engagerade arbetslag och människor i hela Värmland. Tvärdrag erbjuder en möjlighet för dessa idéer att utvecklas, utmanas, ta form och prövas. Under Tvärdragsåret finns chans att få massor av stöd och inspiration för att lyckas.

Kom och var med på en kreativ dag där vi tillsammans lägger grunden för annorlunda, kreativa projektidéer för läsfrämjande i Värmland!

RUC:s professionssatsning 2020-2021 – läsundervisning

Svensklärare i åk 4–9 inbjuds nu tillsammans med sina rektorer till kompetensutveckling i RUC:s regi med fokus på utveckling av skolans läsundervisning. Satsningen utgör ett kombinerat forsknings-och utvecklingsprojekt i samarbete mellan skolhuvudmännen i Värmlandsregionen och Karlstads universitet.

Syftet med satsningen är att stärka svensklärares förmåga att identifiera undervisningskvaliteter och att ge konstruktiv återkoppling till varandra på genomförda lektioner. Fokusområde för satsningen är arbete med texter i klassrummet för att fördjupa elevers läsförståelse.

Inledning

I bloggen kommer jag att beskriva hur jag arbetar med projekt på förskolan. Jag vill samtidigt delge mina erfarenheter och funderingar kring detta och lärande kopplat till estetiska uttrycksformer. När jag under förskollärarutbildningen skrev mitt examensarbete Spelar drama någon roll? Om betydelsen av drama för de yngsta barnen i förskolan väcktes intresset för hur en kan arbeta med estetiska uttrycksformer utifrån olika mål, dels instrumentella och dels intrinsikala.

Allt är inte guld som glimmar – Barnens universitet

Följ med i grundämnenas fantastiska värld och in i det Periodiska systemet. Vissa grundämnen glimmar, precis som guld, andra ser helt svarta ut. Vad kan hända om man låter olika grundämnen träffas och vilka grundämnen finns inom oss och i allt som vi har omkring oss? 2019 är det Periodiska systemets år och det vill vi att du firar tillsammans med oss!

Du möter Anna Smedja Bäcklund och Sara Wahlberg, forskare i kemi.

Jorden runt på några klick – Barnens universitet

Kliv ombord och följ med oss på en digital resa jorden runt för att undersöka varför det ser ut som det gör just där. Alla platser på jorden formas och förändras av samspelet mellan naturens krafter och människans verksamheter. Vi ger ledtrådarna till att förstå hur detta samspel går till.

Du möter Tomas Torbjörnsson, Hans Olof Gottfridsson och Nina Christenson, forskare i geografi och kulturgeografi.

Sidor