Karta

Pedagogik och digital teknik i nya Sundsta-Älvkullegymnasiet

Presentation: Pedagogik och digital teknik i nya Sundsta-Älvkullegymnasiet
Daniel Skålerud, gymnasiechef Sundsta-Älvkullegymnasiet Karlstads kommun

Presentationen hölls vid WETT 2021, Wermland Educational Technology Transformation – en dag där vi delar erfarenheter och kunskap kring digital skolutveckling.

WETT 2021 handlade om lärares lärande, rektors ansvarsområde, delat ledarskap, delakultur, avtal och upphandling samt omvärldsbevakning. WETT arrangerades av RUC vid Karlstads universitet, ATEA och IKT-nätverket i Värmland.

Rektorn och etiken

Hur påverkar de beslut jag som rektor fattar andra människor? Frågan är självklart svår att svara på utan att fråga de som behöver leva i konsekvenserna av ett rektorsbeslut. Oavsett så är just den frågeställningen något som upptar mina tankar just nu. Eller egentligen är det jag funderar på följande: har jag ett etiskt ansvar för de beslut jag fattar? För mig har det etiska perspektivet fått mer och mer utrymme i mitt rektorsskap. Det har varit något som är ganska knöligt att tänka kring, för tankekedjorna tenderar bli långa och trasslar gärna ihop sig.

Bland nättroll och desinformation – skolledarens roll

Bland nättroll och desinformation – skolledarens roll
Marie Wejrum, universitetsadjunkt och doktorand i pedagogiskt arbete
Ann-Kristin Hamberg, lärare och licentiand pedagogiskt arbete

Presentationen hölls vid WETT 2021, Wermland Educational Technology Transformation – en dag där vi delar erfarenheter och kunskap kring digital skolutveckling.

WETT 2021 handlade om lärares lärande, rektors ansvarsområde, delat ledarskap, delakultur, avtal och upphandling samt omvärldsbevakning. WETT arrangerades av RUC vid Karlstads universitet, ATEA och IKT-nätverket i Värmland.

Från Guldäpple till vardag – Amelie Wahlström

Från Guldäpple till vardag
Amelie Wahlström, rektor på Rudsskolan i Karlstad.

Presentationen hölls vid WETT 2021, Wermland Educational Technology Transformation – en dag där vi delar erfarenheter och kunskap kring digital skolutveckling.

WETT 2021 handlade om lärares lärande, rektors ansvarsområde, delat ledarskap, delakultur, avtal och upphandling samt omvärldsbevakning. WETT arrangerades av RUC vid Karlstads universitet, ATEA och IKT-nätverket i Värmland.

Perspektiv på ledarskap

Det här är mitt första blogginlägg här på Pedagog Värmland och jag tänkte börja med att berätta lite om vem jag är och vad jag tänkt dela med mig av här framöver. Jag är förskollärare och har arbetet i förskolan i 17 år. Under hela min yrkeskarriär så har jag alltid drivits av nyfikenhet i att förstå olika perspektiv och att skapa förståelse för komplexiteten i vårt uppdrag.

Delaktighet och att skapa mening

I Läroplan för förskolan, Lpfö 18 (Skolverket, 2018) står det att varje barn ska få uppleva sitt eget värde samt vara med och påverka sin utbildning på förskolan. Detta kopplar jag samman med vad jag belyste i mitt föregående inlägg, som handlade om reproduktion och produktion. För mig är skapandet av egna sånger ett sätt för barnen att få eget inflytande över sin tid på förskolan. Att arbeta med estetiska uttrycksformer möjliggör, enligt mig, ytterligare chanser till delaktighet, eftersom barnen ofta är mycket engagerade.

Post Corona klassrummet

När jag var ung gillade jag inte att prata inför grupp. Jag är inte den självklara talaren på fester och till vardags. Hur kunde du då välja att bli lärare? kanske du undrar. Just därför! blir mitt svar. 
Jag lever för utmaningar i alla dess former. När jag upplever något som svårt känner jag mig alltid mer levande - mer inspirerad. De första gångerna jag stod framför en grupp elever var oerhört stressande och utmanande. Som tur var hade jag väldigt snälla elever.

Sidor