Karta

Värmlands bokfestival

skolprogram värmlands bokfestival 2020

Värmlands bokfestival kommer att år 2020 sändas live och det blir ingen fysisk bokfestival i Nöjesfabriken. Vi hoppas och tror att den digitala formen ska fungera bra i alla era olika skolmiljöer runt om i Värmland. Programmet med författarna är i stort sett oförändrat, vi har gjort några tidsjusteringar. Kristina Ohlsson har bestämt sig för att avstå. Hon vill träffa barnen på riktigt och återkommer 2021.

Forskning: Elevers användande av digitala representationer i fysikämnet

Naturvetare använder lika mycket digitala representationer som vanliga experiment nuförtiden och även i skolan är det ett effektivt sätt för elever att ta till sig innehållet i undervisningen.

Det har visat sig att digitala simuleringar som har många detaljer kan misstolkas av elever och därför har Lorena Solvang tittat på användningen av programvaran Geogebra, som går att använda utan så mycket detaljer i simuleringarna. Geogebra har fått stor uppmärksamhet i matematikämnet och Lorena Solvang vill undersöka möjligheterna även i fysik.

Skolverkets lägesbedömning 2020

Många skolor har därtill inte tillräcklig tillgång till de olika kompetenser som ska finnas inom elevhälsan. Ofta främjar organiseringen och ledningen av det hälsofrämjande arbetet inte samarbete och samverkan mellan elevhälsan och lärare och annan personal. Den skapar inte heller förutsättningar för elevhälsans kompetenser att bidra i det systematiska kvalitetsarbetet och till skolans utveckling – och därmed inte för att den ska kunna bidra till att stärka elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Möte med Lisa Molin

Den 8/10 hade vi i SOL i Värmland tillsammans med RUC en fantastisk dag om digitalisering kopplat till språk. En av föreläsarna var Lisa Molin som alldeles nyligen doktorerat vid Göteborgs universitet och föreläste under förmiddagen om "Kritiskt digitalt textarbete i klassrummet". Här kan du under den närmaste månaden ta del av föreläsningen om du önskar se den i efterhand.    

Sidor