Karta

Att förebygga skolfrånvaro och främja skolnärvaro – temadag

Varmt välkommen till en temadag i Arvika på temat Att förebygga skolfrånvaro. Förutom erfarna rådgivare på området deltar:

-Sara Lindal projektledare för 3-årigt skolnärvaroprojekt i Karlstad. Närvaroteamet i detta projekt delar med sig av sina erfarenheter och framgångsfaktorer. 

-Krysmyntha Sjödin en av författarna till den nyutkomna boken Saknad i skolan. Hon beskriver en framgångsrik modell i arbetet med att främja skolnärvaro. 

Under dagen kommer det finnas tillfälle till erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna.

Att få förundras och se, lyssna, lukta och känna sommarens grönska och vinterns stillhet

Att aktivt arbeta med tillgängliga lärmiljöer handlar mycket om att skapa rätt förutsättningar för våra elever. Det kan göras genom anpassningar, tydliggörande pedagogik, struktur och förutsägbarhet. Det kan göras på många skilda sätt. Det är ett arbete som jag är djupt engagerad i och som jag lägger stor kraft på. Det är dock ett arbete som är lokalt knutet till våra två skolor vilket kan innebära att man hamnar i en egen liten bubbla. Då är det alltid uppfriskande att boka in ett möte med kollegan på förskolan och prata övergång mellan förskola och skola.

Hallå där ...

… Annette Carlsson, som jobbat medvetet med jämställdhet i verksamheten i många år. Nu arbetar hon på Cosmos montessoriförskola i Karlstad, tidigare i förskoleklass på Stockfallets skola och genuspedagog i Karlstads kommun.

Porträtt Annette Carlsson

Hur har ni jobbat med jämställdhet?

Vilka signaler sänder du ut?

Har du tänkt på vilka signaler du sänder ut varje dag från klassrummet till dina elever? Att de ord du väljer att inleda dagen med har betydelse, att ditt kroppsspråk framför eleverna säger mycket om vilket humör du är på, vad du tycker och tänker. Att din mimik i ansiktet kan låsa eller låsa upp spänningar i klassrummet och hos dina elever. Kroppsspråket är en icke verbal kommunikation som kanske säger mer än det jag egentligen säger.

Forsknings-After Work på Plaza

Välkommen till forsknings-After Work på Hotel Plaza, innergården. Vi bjuder på lite tilltugg och man har möjlighet att köpa egen dryck.

Temat för eftermiddagen är Utveckling Lärande och Forskning (ULF). Vid denna forsknings-AW ges möjlighet att ta del av lärandet i de forskningsprojekt som tilldelats medel inom satsningen för praktikutvecklande forskning.

innergård på Hotel Plaza i Karlstad

Sidor