Karta

Programmering i förskolan

Västerstrands förskola i Karlstad visar hur de jobbar med programmering med barnen, genom att bygga en miljö där de programmerar Blubots som ska utföra olika uppdrag.

Medverkande i filmen

Lynn Hofmann, förskollärare
Anton Kjellman, barnskötare
Petra Samuelsson, rektor
Ulrika Jonasson, förskollärare

Workshop med Skolord

Välkommen till en workshop där vi arbetar med att utveckla den fria resursen Skolord. 

Vill du vara med och bidra med fler översättningar i Skolord – resursen för flerspråkiga elever, studiehandledare och lärare? Du som behärskar ett annat språk än svenska är hjärtligt välkommen. Vi träffas på Karlstads universitet, arbetar tillsammans och vi bjuder på fika och lunch.

Tanken med Skolord är att elever ska kunna använda alla sina språk i skolan och inte behöva vänta tills de kan svenska perfekt för att kunna ta till sig undervisningen.

SKOLBIODAGEN 2019

En inspirationsdag för dig som vill använda dig av film i undervisningen samt lära mer om skolbio. Utgångspunkten är det svenska barnfilmsarvet, nationella minoriteter och killnormer.

Dagen vänder sig till dig som arbetar inom skola, fritid, utbildning och kultur. En inspirationsdag för dig som vill använda dig av filmen i undervisningen samt lära mer om skolbio.

Måltiden – en undervisningssituation

– Vad har vi förväntningar på en måltidssituation på förskolan? Hur mycket behöver man äta, hur mycket ska barnen få bestämma själva, vilka värderingar har jag som pedagog med mig när det gäller måltiden?

Tallåsens och Solängens förskolor i Karlstad har gjort ett arbete runt måltiden. Här berättar och visar de vad de upptäckte på vägen.

Medverkande i filmen

Sara Lindh, rektor
Carina Hultvall, utvecklingsledare

Ämnesövergripande temaarbete

På Kronoparksskolan i Karlstad arbetar en grupp lärare tillsammans för att sätta ihop ett temaarbete varje termin. De gör lektionsinnehåll för en lektion i veckan, bokar studiebesök och planerar en introduktionsdag till temat. Sedan arbetar alla lärare på skolan med materialet med sina klasser under temaperioden.

Medverkande i filmen

AnnMarie Danielsson, lärare
Annika Eriksdotter, skolkonstnär
Anette Lindqvist Jonsson, förskollärare
Maria Hultkrantz, rektor

Utedag med hemkunskap och idrott

För tredje året ordnar Charlotte Björk och Morgan Andersson en utedag för niorna på Hultsbergsskolan i Karlstad. De får lära sig att laga mat ute, att förbereda och planera måltiden och aktiviteterna. Ni får också höra om det ämnesövergripande arbetet T-shirtens väg.

Medverkande i filmen

Charlotte Björk, lärare hem- och konsumentkunskap
Morgan Andersson, lärare idrott och hälsa
Katarina Kvarnevik, lärare SO/svenska och LHU-koordinator
Teodor Sewelén, Liv Gyllenborg Lindau, elever på Hultsbergsskolan

Sidor