Karta

Så lyckas du med ditt förändringsarbete

Presentation: Så lyckas du med ditt förändringsarbete
Emma Rosén, verksamhetsutvecklare Atea

Presentationen hölls vid WETT 2021, Wermland Educational Technology Transformation – en dag där vi delar erfarenheter och kunskap kring digital skolutveckling.

WETT 2021 handlade om lärares lärande, rektors ansvarsområde, delat ledarskap, delakultur, avtal och upphandling samt omvärldsbevakning. WETT arrangerades av RUC vid Karlstads universitet, ATEA och IKT-nätverket i Värmland.

Digitalisera förskolan

Presentation: Digitalisera förskolan!

Susanne Jordansson och Anna Holmberg, digitalistor för Säffle kommuns förskolor
Elvira Sparre, Verksamhetsutvecklare för förskolan

Presentationen hölls vid WETT 2021, Wermland Educational Technology Transformation – en dag där vi delar erfarenheter och kunskap kring digital skolutveckling.

Ambassadörsutbildning MS 365

Presentation: Ambassadörsutbildning MS 365

Birgitta Evensson, kommunchef Årjängs kommun
Agnetha Persson, IT-strateg
Daniel Markstedt, MS 365-ambassadör

Presentationen hölls vid WETT 2021, Wermland Educational Technology Transformation – en dag där vi delar erfarenheter och kunskap kring digital skolutveckling.

När klassrumsideal krockar

För en tid sedan ville jag undersöka om lärares och elevers normer kring ledning och stimulans i klassrummet skiljde sig åt på en av sfi-skolorna jag jobbar. En film jag älskar är Döda poeters sällskap. I filmen kommer en ny lärare till en gammal traditionell internatskola. Under första lektionen ber läraren sina elever att dra ut sidorna i läroboken. Lärarens syfte är att få sina elever att tänka fritt – hellre än rätt.

Sidor