Karta

Den digitaliserade skolan och kollegiala samtal

Tisdagen den 24 mars skulle SOL i Värmland tillsammans med RUC och Skolverket anordna ”Handleda vidare”, en kompetensutvecklingsdag för alla som leder kollegialt lärande kring språk-, läs- och skrivutveckling. Det är en insats som Karlstad universitet haft i flera år, men just i år fick den genomföras på ett helt annat sätt.

På grund av restriktioner kring corona-viruset så körde vi ”Handleda-vidare”-dagen via det digitala verktyget zoom där föreläsarna och vi projektledare fanns på plats på Karlstad universitet och övriga deltagare fanns med via länk.

Pedagogiska råd för distansundervisning

Susanne Walan har 20 års erfarenhet av att undervisa på distans som lärarutbildare på Karlstads universitet. Hon har samlat ihop pedagogiska råd tillsammans med sina kollegor och delar dem i den här filmen. Hon menar att man inte behöver vara proffs på tekniken från början men det finns en del saker som är bra att tänka på just när du undervisar på distans.

Du får bland annat höra om hur eleverna kan reagera vid distansundervisning, hur du kan hålla den sociala kontakten vid liv och hur du designar uppgifter.

Aldrig har väl elevhälsoarbetet varit viktigare

Just nu rasar ett virus runt i världen och kullkastar vanor och rutiner för många människor. Vi ser hur sjukvården mobiliserar runt om i landet och vi inom skolan genomför stora och omfattande förändring på mycket kort tid. Kort sagt vårt samhälle ställer om sig för att möta upp den kulmen av sjuka som väntas. Vi förbereder fjärrundervisning och arbetar hårt med att få vår digitala teknik att fungera. Pedagogerna går in och täcker upp för sjuka kollegor och kollegor som är hemma och vabbar. Det är många som gör mycket i det här läget vi befinner oss i nu.

När genus inte spelar någon roll...

Ni som har hört mig föreläsa, följt min blogg eller jobbat tillsammans vet att jag alltid brukar hävda att det går att se genus i allt och att genusperspektivet måste finnas med i allt vi gör i förskolan och skolan. Jag trodde aldrig att jag skulle skriva detta men vet ni, jag hade fel. I den utmaningen vi står inför med coronaviruset så är faktiskt genus helt oväsentligt. Nu handlar det om att minska spridningen och vara rädda om varandra oavsett vem du är. Så tvätta händerna ofta, använd handsprit och var rädda om varandra så tar vi tag i genusarbetet igen när det värsta har lagt sig.

Från stödverksamhet till kärnverksamhet

Sedan 2015 har SPSM genomfört en nätbaserad fortbildning för lokala elevhälsoteam. Rektor och det lokala teamet går kursen tillsammans och viker ca två timmar i veckan åt det arbetet. Nu har SPSM följt upp skolor som deltagit och tittat på vad som fungerat och när elevhälsoarbetet ordentligt får fäste i verksamheten. Det presenteras i skriften Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete.

Strukturerad läsutveckling i Karlskoga

Therese Mattsson tar på sig lässjalen, tänder läslyktan och lugnet sänker sig i grupprummet på Stråningstorpsskolan i Karlskoga. Det är undervisning för en grupp elever i årskurs 3 om lässtrategin Att koppla text till sina egna erfarenheter.

– Medan jag läser ska ni tänka på någonting som ni själva varit med om, instruerar Therese.

Therese läser en bit ur boken Godnatt Alfons Åberg, där Alfons inte vill sova och ropar på pappa om och om igen. När läsningen är klar får eleverna skriva ner det de tänkte på.

Månadens forskare – Peter Wall

”Jag halkade in i forskarvärlden på ett bananskal.” Det säger Peter Wall, doktorand i pedagogiskt arbete. Efter tio år som högstadie- och gymnasielärare läste han en artikel om en forskarskola för lärare, och på den vägen är det.

Peter Wall är högstadielärare i matematik och samhällsorienterande ämnen (SO) samt gymnasielärare i SO. År 2008 arbetade han som högstadielärare på Rudsskolan i Karlstad.

Sidor