Karta

BUFF Malmö Filmfestival 13-19/3 - BUFFplay.se - Tillsammans i livet och världen

BUFF Skolfestival – egen filmfestival på din skola!

Hela Sverige - 122 filmer - premiärer - seminarier - workshops - festligheter
https://www.buff.se/

BUFFplay.se - Årets filmfestival flyttar in på BUFFplay och blir tillgänglig i hela Sverige

Tillsammans i livet och världen

Månadens forskare – Martin Stolare

”Att utveckla undervisningen för att höja måluppfyllelsen som uttrycks i kursplanernas kunskapskrav är viktigt. Men i grunden är det något mer jag vill åstadkomma. Kanske kan vi även få en undervisning som kan bidra till elevernas utveckling som individer och medborgare.” Det säger Martin Stolare som vid mitten av 1990-talet blev antagen till forskarutbildning och numera kan titulera sig professor i historia.

En tisdag i januari på Hela Kronoparken

En tisdagseftermiddag i januari deltog Maria Hultkrantz rektor på Kronoparksskolan tillsammans med delar av skolans EHT och förstelärare Linn Ottosson i ett möte med förskolans rektorer Ann-Christin Andersson och Pernilla Malmgren Johannesson och deras specialpedagoger Ellen Tågmark och Pernilla Lörner. Det var dags att få ta del av resultatet av kartläggningsmaterialet Hitta språket och Hitta matematiken som görs i förskoleklass. Resultatet är en viktig del av den fortsatta undervisningen med eleverna i förskoleklassen men också en viktig del i förskolans systematiska kvalitetsarbete.

Inkludering och likvärdighet – föreläsning och samtal

Välkomna till en eftermiddag med temat inkludering och likvärdighet. Denna eftermiddag anordnas av RUC, Specialpedagogiska enheten och RUC:s specialpedagogiska samråd.

Det specialpedagogiska samrådet består av representanter från RUC:s samtliga samverkanskommuner. Representanterna är utsedda av skolchefer i respektive kommun. Samrådet har till uppgift att bidra till en hållbar utformning och utveckling av specialpedagogisk verksamhet baserad på forskning och beprövad erfarenhet i regionens kommuner.

Plats: Zoom

Likvärdighet- en klassfråga?

Något som jag tänkt mycket på under en lång tid är hur vi skapar förutsättningar för en likvärdig skola. I skolan mäter vi likvärdighet utifrån det som går att mäta. Vi tittar på resultat på de nationella proven och vi tittar på meritvärden i de klasser som betygssätts. Något vi även tittar på är hur det särskilda stödet är fördelat på vår skola. När vi gör det ser vi något intressant. Innan jag går in på det behöver jag förklara varför jag väljer att fokusera på det särskilda stödet. Det går ju att argumentera att vi inte enbart ska lägga tonvikt på det kompensatoriska uppdrag vi har.

Sidor