Karta

En forskande lärares jullov

...ser nog i stort sett ut som alla lärares jullov, nödvändig vila, skönlitteratur och annat man vill fylla fritiden med. Dock finns en liten skillnad. Som forskande lärare ägnade jag terminens sista dagar åt seminarier. Återigen skulle en text läggas fram och manglas av forskande kollegor, kursledare och professorer. Situationen börjar efter två års studerande och forskande kännas bekant men detta till trots inte 100% bekväm och avslappnad... Samtidigt är det en fantastisk förmån att under en och en halv timme få kloka och konstruktiva kommentarer på det arbete man gjort.

Ipadsupport för pedagoger

Har du en Ipad i din verksamhet? Här finns grunder för hur du använder den. Ur innehållet på sidan: Ipadens utvändiga delar, Ipadens basutbud, fortlöpande skötsel, programuppdatering och återställning.

Anna Stefansson, förskollärare och verksamhetsutvecklare på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun, gör Ipadsupporten. Den skapades som ett stöd för verksamheterna inom Karlstads kommun, men finns nu tillgänglig för alla som kan ha nytta av den.

Tala som TED!

Talängslan bland gymnasieeleverna är dessvärre nuförtiden mer regel än undantag. Muntliga presentationer, i smågrupper eller i helklass, medför så mycket oro och olust hos våra ungdomar att det börjar bli ett problem. Att blotta sig inför andra, att ha alla blickar riktade mot sig och att dessutom bedömas av såväl klasskamrater som av lärare blir helt enkelt för mycket för väldigt många ungdomar.

Sidor