Karta

Först!

Vårt första läsår som förstelärare går mot sitt slut och det finns all anledning att titta tillbaka på året som gått, sammanfatta och utvärdera. När vi tillträdde den 1 oktober gick debatten het i media om förstelärarerformen och man kan väl lugnt påstå att den knappast har svalnat. Diskussionerna rör allt från uppdragsbeskrivningar till arbetstidsförändringar och meningarna går, minst sagt, isär. Karriärstjänsterna väcker helt enkelt känslor!

Fallgropar eller utsiktspunkter?

På sommaren åker jag till en plats där mina ögon och min själ får vila. Min familj har förmånen att ha en liten, betoning på liten, stuga vid Siljan. I de trakterna finns det många fina utsiktspunkter och jag älskar att stå längst upp på Gesundaberget och blicka ut över bygden. Det är något magiskt när man ser långt och står högt. Det är befriande. Tillvaron ses från ett annat perspektiv. Möjligheter istället för svårigheter. Snart åker jag dit igen men först lite arbete kvar som ska göra på skolan innan det är dags. För det är utvärderingarnas tid.

Nya betygsskalan är bättre än sitt rykte!

I dagarna har det varit livliga diskussioner i media och på sociala medier om den nya betygsskalan, A-F. Många elever är upprörda och kritiserar systemet för att vara orättvist: ”En dålig dag kan sänka betyget” och ”vi betygsätts utifrån vårt sämsta resultat” är två exempel på kommentarer som återkommer i debatten, och som tidningarna gärna lyfter fram när tillfälle ges. Människor som inte är insatta i skolvärlden förleds kanske att tro att det är så illa ställt med betygssättningen som media får det att framstå. Det är det inte!

Utvärdering

Terminen lider mot sitt slut och vi på Möjligheten börjar summera vår allra första termin!

Planeringen inför hösten är redan igång men först vill vi utvärdera och analysera lite, såklart! För att få en överskådlig bild av vår verksamhet och för att kunna se den med lite distans börjar vi med att sammanställa våra sk Idagböcker. Dagboken i hallen är ett sätt att nå ut till föräldrar om verksamheten men den är också ett sätt för oss pedagoger att träna på att sätta ord på vår verksamhet, varje dag! Vad skriver vi? Hur skriver vi? Vilka begrepp använder vi?

Våga välja svåra texter!

Många elever har stora svårigheter att läsa långa informationstäta faktatexter och försöker därför undvika dessa texter, samtidigt som lärarna inte sällan väljer att använda mer lättlästa texter för att underlätta för eleverna. Läromedelsförlagen har uppmärksammat problemet med faktatäta ”svårlästa” läroböcker och har därför oftast en ”lättläst” eller en ”lightserie” som komplement till en mer omfattande lärobok. Det är särskilt märkbart i de samhällsorienterande och naturvetenskapliga ämnena vilket också PISA-resultatet påvisar.

Hur ökar jag mina elevers skrivförmåga?

I kursplanen för svenska står det att eleverna i åk 6 ska kunna:
"...skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling."  ( Lgr 11, kursplanen i svenska, kunskapskrav för E-nivå).

Sidor