Karta

Ambassadörsutbildning MS 365

Presentation: Ambassadörsutbildning MS 365

Birgitta Evensson, kommunchef Årjängs kommun
Agnetha Persson, IT-strateg
Daniel Markstedt, MS 365-ambassadör

Presentationen hölls vid WETT 2021, Wermland Educational Technology Transformation – en dag där vi delar erfarenheter och kunskap kring digital skolutveckling.

När klassrumsideal krockar

För en tid sedan ville jag undersöka om lärares och elevers normer kring ledning och stimulans i klassrummet skiljde sig åt på en av sfi-skolorna jag jobbar. En film jag älskar är Döda poeters sällskap. I filmen kommer en ny lärare till en gammal traditionell internatskola. Under första lektionen ber läraren sina elever att dra ut sidorna i läroboken. Lärarens syfte är att få sina elever att tänka fritt – hellre än rätt.

Estetikens kraft

I nummer 5 (2021) av tidningen Förskolan finns en artikel där musikvetaren och författaren Lars Lilliestam intervjuas. Han berättar om sin forskning och om hur musiken påverkar oss och vårt mående. Musiken kan försätta oss i olika känslomässiga tillstånd, både i ett upplyftande, peppande syfte, men även som ett sätt att faktiskt skapa en öppenhet för smärtsamma tankar och känslor. Lilliestam (2021) belyser också hur musik kan vara viktigt för identitetsskapande och grupptillhörighet.

Sidor