Karta

Erasmus - Amsterdam dag1

Den här bloggen kommer under 2018 att varvas med berättelser från det Erasmusprojekt vi har blivit beviljade. Erasmusprojektet blir en naturlig följd på skolutvecklingsprojektet Med rätt att utmanas - i en skola för alla.

Under de fem olika resorna kommer bloggen fungera som en öppen loggbok där de som är ute på resa reflekterar kring de erfarenheter som gjorts, dag för dag. De olika jobbskuggningsresorna går till 1) Amstelveen - Nedeländerna 2) Glasgow - Skottland, 3) Jena - Tyskland, 4) Hamburg - Tyskland och 5) Dublin - Irland

Samarbete mellan förskola och skola ur ett elevhälsoperspektiv

Ett par gånger per läsår träffas personal från förskola, förskoleklass och fritidshem på Råtorp. Vid dessa tillfällen har vi erfarenhetsutbyten och diskussioner om övergång och samverkan. Vi har ett upplägg där förskolans pedagoger besöker sina "gamla" barn i förskoleklassen under höstterminen och skolans pedagoger från i förskoleklass och fritidshem besöker förskolans verksamhet under våren. Det är en rutin vi haft de senaste åren på Råtorp och upplägget är uppskattat av både pedagoger, förskolechefer och mig som rektor.

Man kan läsa för att…

Varför ska man läsa över huvud taget? Alla pratar om hur bedrövligt viktigt det är att läsa, så då får vi väl sätta en bok i händerna på ungarna. Så blir det tyst och vi har ryggen fri! Det är klart att det funkar och något är ju bättre än inget.

Vill man uppnå effekt av insatsen tvingas man däremot tänka lite längre än så. Man behöver faktiskt tänka så långt som till syftet med läsningen och målet man vill uppnå. Man kan läsa av en rad olika skäl.

Man kan läsa för att samlas innan lunchen,

man kan läsa för att få tyst i klassen,

Källkritikens dag 13/3

 
Vi på Tidningen i Skolan vill påminna er i skolans värld att den 13 mars är det Källkritikens dag!
Källkritikens dag är en dag som handlar om uppmärksamhet till att granska fakta som kan vara felaktig i medier eller på nätet.

Läslust

VARMT VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD!

Möt författarna Linn Gottfridsson, Mats Wänblad och Jenny Jägerfeld!

Författarna kommer att berätta om sitt arbete, sina böcker och samtala kring hur vi kan inspirera till läsning. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor och vi kommer även att ha en representant från förlaget på plats. Efter samtalet kommer du att kunna mingla en stund med författarna.

Sidor