Karta

Se presentationerna från WETT 2021

Här kan du se presentationerna från Wermland Educational Technology Transformation 2021 (WETT). Fler presentationer läggs ut här efter hand.

WETT 2021 handlade om lärares lärande, rektors ansvarsområde, delat ledarskap, delakultur, avtal och upphandling samt omvärldsbevakning. WETT arrangerades av RUC vid Karlstads universitet, ATEA och IKT-nätverket i Värmland.

Nyfiken på utveckling av digitalisering i förskolan

I början av oktober startade vi professionssatsningen Nyfiken på utveckling av digitalisering i förskolan, en satsning via RUC på Karlstads universitet. Drygt 100 förskollärare från hela Värmland, plus några gäster från bland annat Skåne och Stockholmsregionerna är med som deltagare. Jag har fått den stora glädjen att vara processledare för denna satsning!

Digitaliseringen och skolan – Begrepp, förståelse, görande

Digitaliseringen och skolan – Begrepp, förståelse, görande
Lennart Karlsson, universitetsadjunkt och doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

Presentationen hölls vid WETT 2021, Wermland Educational Technology Transformation – en dag där vi delar erfarenheter och kunskap kring digital skolutveckling.

WETT 2021 handlade om lärares lärande, rektors ansvarsområde, delat ledarskap, delakultur, avtal och upphandling samt omvärldsbevakning. WETT arrangerades av RUC vid Karlstads universitet, ATEA och IKT-nätverket i Värmland.

Reproduktion, produktion och en sur groda

Vygotskij (1995) beskriver i Fantasi och kreativitet i barndomen att fantasi är en förutsättning för hur vi skapar nya möjligheter till förändringar. Detta innebär också att fantasi och kreativitet går jämsides. Resonemanget vidarekopplar jag till vad Dahlberg, Moss och Pence (2009) lyfter i Kvalitet och meningsskapande: postmoderna perspektiv – exemplet förskolan där författarna menar att barnen blir medskapare vid produktion istället för att upprepa (reproducera) redan producerade aktiviteter. Detta kan ge ett meningsskapande.

Välkommen till Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog

Den 30 november - 1 december arrangerar Vetenskapsrådet och dess Utbildningsvetenskapliga kommitté i samverkan med Karlstads universitet årets Resultatdialog. Syftet med konferensen är att presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning och att fungera som en mötesplats för forskare och andra som är intresserade av utbildningsfrågor som till exempel lärarutbildare, lärarstuderande, lärare och skolledare.

Lärare och elever i ljust klassrum
Foto: Maria Obed

Månadens forskare – Sofie Nilsson

– Det är inte alltid nödvändigt med ett specifikt intresseområde för att börja forska. Det kan gå fint att ha många. Till en början var det energikrävande att bestämma ett forskningsfokus, men att ha en öppen ingång och att inte ha en ”darling att döda” kan också vara en fördel. Jag har haft möjlighet att vara förhållandevis flexibel inom forskarskolans ämnesdidaktiska ramar, säger Sofie Nilsson, licentiand som forskar på halvtid inom forskarskolan för undervisningens digitalisering, Fundig, vid Karlstads universitet.

Sidor