Språkutveckling

Mer från: Språkutveckling

Tre elever i klassrum läser. Två sitter på bänken.

I skrivande stund (Artikel)

Robin Persson Erlingsjö, Marcus Mossfeldt och Anton Eriksson lyssnar när deras egna och deras vänners dikter läses upp...

Bild för Nobelgymnasiet

Läskompetens i digital läsning (Blogg)

Fokus på läsförståelse och läsförståelseundervisning på alla nivåer i svensk skola har ökat på grund av de sjunkande...

Embedded thumbnail for Nyanlända barns kommunikation i förskolan - forskning i korthet

Nyanlända barns kommunikation i förskolan - forskning i korthet (Film)

Flerspråkighet blir en allt mer aktuell fråga i en tid då antalet barn med annat modersmål än svenska har ökat i...

Embedded thumbnail for Lärarens väg genom klassrummet - forskning i korthet

Lärarens väg genom klassrummet - forskning i korthet (Film)

– Eget arbete och katederundervisning står inte emot varandra, det är olika arbetsformer som kompletterar varandra...

Sidor