Språkutveckling

Mer från: Språkutveckling

Det blev FÖR svårt! (Blogg)

"Vi vill arbeta med en svår text! " Det var en önskan från eleverna när vi planerade läsårets sista område i svenskan...

Inspirerad läsundervisning! (Blogg)

Wow! Vilken lektion! Så kul det var idag!  Hur ofta känner du så när du går ut ur klassrummet efter ett...

En bit av Värmland (Blogg)

Idag har jag träffat en bit av Värmland. 250 pedagoger från olika delar av vårt härliga landskap träffades på RUC:s (...

Sidor