Värmländsk skolledarkonferens

Här kommer material inom kort från Värmländsk skolledarkonferens 2016 som hade temat Det demokratiska uppdraget i ett föränderligt samhälle.

Konferensen arrangerades av Karlstads universitet, Rektorsutbildningen, Sveriges skolledarförbund, Lärarförbundet skolledare och Region Värmland.

Mats Ekholm föreläser
Mats Ekholm, professor vid Karlstads universitet, pratade under sin föreläsning om hur skolledare kan ordna skolan så den blir så meningsfull som möjligt för eleverna.