Nyanlända

Mer från: Nyanlända

Bild för Ebba Hildén

Barn lär av barn (Blogg)

Andra (redan inskolade) förskolebarn är viktiga för nyanlända barns lärande om hur man kommunicerar och deltar i...

Embedded thumbnail for Studiehandledning på modersmål – en bro mellan två språk och kulturer

Studiehandledning på modersmål – en bro mellan två språk och kulturer (Film)

Obs! Slå på textning genom att klicka på CC-symbolen i botten på videofönstret.Studiehandledning på modersmål är...

svenskaundervisning elev och lärare

Svenskundervisning i en orolig värld (Artikel)

På SFI i Arvika märkte lärarna att de hade svårt att få med alla elever i undervisningen. Det var alltid några elever...

Sidor