Kritiskt digitalt textarbete i klassrummet

Mot slutet av föreläsningen behöver ni se en film från Lilla aktuellt. Den finns här:
Allt du behöver veta om Nobelpriset – Lilla aktuellt

Föreläsning: Kritiskt digitalt textarbete i klassrummet av Fil.dr Lisa Molin, Lektor i literacy och skolans digitalisering vid Center för skolutveckling i Göteborg.

I föreläsningen ger Lisa Molin bland annat en teoretisk grund genom begreppen literacy och critical digital literacy. Hon analyserar också några digitala texter, till exempel nyhetsinslag om Donald Trump, facebookinlägg och youtubern Terese Lindgren.

Föreläsningen arrangerades av det regionala nätverket för språk-, läs- och skrivutvecklare – SOL i Värmland i samarbete med Regionalt utvecklingscentrum för skola – RUC, vid Karlstads universitet.

Föreläsningen kommer att finnas under en månad på Pedagog Värmland.