Fritidshem - lärande i ett helhetsperspektiv

Filmen beskriver fritidshemmets uppdrag med utgångspunkt i Skolverkets allmänna råd för fritidshem (http://www.skolverket.se/publikatione...). I filmen intervjuas bland annat fritidspedagoger, företrädare för Skolverket, kommuner och forskare.